Handel in Renosterhoring

Posted by Admin Monday, July 15, 2013 8:05:00 AM
Rate this Content 0 Votes

CHASA Persverklaring

Handel in Renosterhoring

CHASA ondersteun die konsep van volhoubare benutting van wild en wildsprodukte.

Die onlangse aankondiging deur die Minister van Omgewingssake, Min Edna Molewa, om die internasionale verbod op die handel in renosterhoring te lig, word in beginsel  deur CHASA ondersteun.

CHASA voel egter dat daar omsigtig te werk gegaan moet word aangesien hierdie onderwerp plaaslik en internasionaal, reeds baie aandag getrek het. Daar is heelwat faktore wat in ag geneem moet word en die wettiging van handel in renosterhoring moet op ‘n gestruktureerde manier en met die nodige kundigheid en ooreenkomste, in plek gesit word. CHASA is van mening dat indien dit op die regte manier gedoen word, dit die onwettige handel in renosterhoring genoeg skade sal berokken en veroorsaak dat die aanvraag na gestroopte renosterhoring, sal afneem tengunste van wettige handel.

CHASA loof die inisiatief van ons owerhede met hierdie groot stap in the regte rigting en glo dat dit positief sal bydra tot die voortbestaan en groei van ons renosterpopulasie. Ons mening is dat daar steeds pertinent gefokus moet word op die bekamping van renosterstopery aangesien die intrede van wettige handel eers oor ‘n tydperk die verlangde uitwerking sal hê en dat daar in die korttermyn waarskynlik steeds stropery sal plaasvind.

Elmo Scheffer

Onder-Voorsitter

Comments are closed on this post.
Site Map | Printable View | © 2008 - 2014 Cape Hunters and Game Conservation Association | Powered by mojoPortal | HTML 5 | CSS | Design by mitchinson